Home»Türkçe

Türkçe

10 yıl içinde enerji kullanımı ve karbon emisyonları gerekli oranda azaltılmalıdır. Zaman daralıyor, şimdi harekete geçmemiz gerekli. Bireyleri enerji konusunda daha verimli olmaya motive etmek için yapılması gerekenler, Avrupa çapında uygulamaya konulmalı.   

ECNHANT, daha önce kontrollü laboratuvar ortamlarında etkileri olduğu kanıtlanan davranışsal müdahaleleri, gerçek yaşam ortamlarında geniş ölçekte test edecek.    Proje, sıklıkla kullanılan ve Rastgele Kontrol Denemesi olarak adlandırılan bir yöntem ile milyonlarca Avrupa vatandaşına ulaşmayı hedefleyecek.  

ENCHANT kapsamındaki müdahaleler, projenin kullanıcı ortakları olan STK’lar, Enerji Şirketleri ve belediyeler aracılığıyla Türkiye, Romanya, İtalya, Avusturya, Almanya ve Norveç’te geliştirilecek, uygulanacak ve test edilecektir.